Forskarskolor

Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns fem forskarskolor.

Sommarforskarskolan (SOFOSKO)

Kursen syftar till att öka intresset för preklinisk forskning bland studenter på programmen för läkare, biomedicinare och apotekare. Den ger möjlighet att under två eller tre somrar prova på forskning inom någon av fakultetens många forskargrupper. Den som antas kommer under den första sommaren att genomgå en 2 veckors forskningsorienterande kurs. Kursen ges heltid i juni och avslutas före midsommar. Under resten av sommaren arbetar de antagna ytterligare 4 veckor med sitt projekt. Den senare perioden kan förläggas så att det passar bäst för student och handledare. Den andra sommaren fortsätter projektarbetet under 6 veckor heltid. SOFOSKO avslutas vanligtvis under hösten efter andra sommaren, då de olika projekten redovisas vid seminarier och i skriftlig form. Läkarstudenter har dock möjlighet att förlänga SOFOSKO med ytterligare en sommar så att kursen skall motsvara det självständiga fördjupningsarbetet. Studenter som antas till SOFOSKO erhåller 10.000 kr som stipendium per sommar i två år.

Läs mer om Sommarforskarskolan (SOFOSKO)
 

ULLA sommarforskarskola

ULLA was founded in 1990 as a European Consortium for (Post Graduate) training in the field of Pharmaceutical Sciences.

An integral part of the ULLA consortium is to organise an ULLA Postgraduate Summer School every second year with the duration of approximately one week.

The summer school allows postgraduates to widen their knowledge of updated key issues regarding for instance drug discovery, drug development and the economic and management issues facing the industry today and tomorrow. Just as importantly it gives postgraduates an optimal opportunity have a great time and to create an international network.

Läs mer om ULLA sommarforskarskola
 

Nationell forskarskola i klinisk psykiatri

Karolinska Institutet och Uppsala universitet erbjuder Nationell forskarskola i klinisk psykiatri. Syftet är att ge en fördjupad utbildning i framför allt kvantitativ forskningsmetodik till kliniskt aktiva personer inom området psykiatri.

Läs mer om Nationell forskarskola i klinisk psykiatri
 

Nationell forskarskola i klinisk cancerforskning

Karolinska Institutet och Uppsala universitet erbjuder Nationell forskarskola i klinisk cancerforskning (NatiOn). Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet.

Läs mer om Nationell forskarskola i klinisk cancerforskning
 

U-CARE forskarskolan Psykosocial vård i det interaktiva samhället

U-CARE forskarskolan startade hösten 2012. Vi rekryterar vårdvetare, psykologer, hälsoekonomer och systemvetare för att skapa en bred och tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Doktoranderna kommer att ha minst två handledare från olika discipliner med relevans för U-CAREs forskningsområde Psykosocial vård i det interaktiva samhället. De registreras vid olika hemmainstitutioner där de har sina respektive arbetsplatser. Doktoranderna kommer att delta i gemensamma workshops, seminarier och en forskarutbildningskurs inom ramen för U-CARE.

Forskarutbildningskursen om 15 hp är uppdelad på två moduler. Första modulen är en kunskapsöversikt inom de olika discipliner som U-CARE bygger på för att etablera en gemensam begreppsapparat. I modul två kommer kunskaperna att fördjupas genom tvärvetenskapliga projektarbeten. Denna forskarutbildningskurs är även öppen för doktorander utanför forskarskolans ram. Doktorander som inte är antagna vid forskarskolan men som har sin forskning inom området psykosocial vård i det interaktiva samhället har möjlighet att knytas som associerade till U-CARE forskarskolan.

Läs mer om U-CARE forskarskolan; Psykosocial vård i det interaktiva samhället