Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning

Under perioden 2017–2022 tillämpar universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärderingsmodell som består av:
  • granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • utbildningsutvärderingar
  • tematiska utvärderingar
  • prövningar av examenstillstånd.

Det som utmärker modellen är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för kvalitetssäkring av högre utbildning. Samtliga utbildningar ska omfattas av kvalitetssäkring. Det sker dels genom lärosätenas ansvar för att själva kvalitetssäkra de utbildningar som de erbjuder, dels genom att UKÄ utvärderar ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Vetenskapsområdets modell

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har utifrån Uppsala universitets övergripande modell tagit fram en utvecklad beskrivning av former och rutiner för kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och utvärdering samt en tidsplan.

Läs mer om hur vi arbetar för att säkerställa att våra utbildningar håller högsta möjliga kvalitet.

För dig som är anställd inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci och behöver tips eller instruktioner för hur du arbetar med utvärdering av utbildning, läs om det här.

Två kvinnor som samtalar över ett bord