Genomförda utbildningsutvärderingar

Fysioterapeutprogrammet​

Magisterprogrammet i klinisk farmaci​

Biomedicinska analytikerprogrammet​

Receptarieprogrammet​

Röntgensjuksköterskeprogrammet​

Forskarutbildning inom medicin och farmaci​