PUFF

Professionell utveckling och färdighetsträning vid farmaceutiska fakulteten

Det här är Professionell Utveckling

Kurser i Professionell Utveckling löper genom hela Apotekarprogrammet och examineras terminsvis med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling. Dessa kurser omfattar:

  • Verklighetsbaserade frågeställningar
  • Vetenskapliga metoder och arbetssätt
  • Muntlig och skriftlig kommunikation relaterat till professionen.

Kurserna kompletterar övrig färdighetsträning inom programmet (se Skills Map) och ges i nära anknytning till/parallellt med övriga kurser under terminen. Kurserna belyser också vikten av integrerad kunskap för att lösa kvalificerade yrkesrelaterade frågeställningar. Genom dessa kurser ges studenten möjlighet att:

  • Öka sin självkännedom
  • Träna sin förmåga att arbeta i team
  • Reflektera över framtida yrkesroller, etik och professionellt förhållningsätt