Kontakta PUFF

Flygbild på BMC

Koordinator

Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi

Referensgrupp

Laborativ färdighetsträning
Magnus Bergström, institutionen för farmaci

Grupp
Ann-Marie Falk, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Muntlig & skriftlig kommunikation – Interprofessionellt lärande
Lisa Fredriksson Carreras, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Administrativt stöd för lärare och studenter
Ina Stuhlmann, Studentservice

Studentrepresentant i PUFF
Minna Zackrisson