Uppdragsutbildning

Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning erbjuder många öppna utbildningar inom Medicin & Vård. Vi utvecklar också nya utbildningar för att möta de behov som finns inom vidareutbildning av vårdpersonal.

Läs mer Uppsala universitets öppna utbildningar inom Medicin & Vård

Kontakta Britt-Marie Larsson, projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning, om du har tankar eller idéer kring en utbildning.

Viss uppdragsutbildning sköts av respektive institution inom vetenskapsområdet medicin och farmaci. Är du intresserad av dessa, kontakta lämplig institution