Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

De medicinska och farmaceutiska fakulteterna utgör ungefär en tredjedel av Uppsala universitet och är bland de 40 bästa i världen på life science. Läs mer och få korta fakta om vetenskapsområdet.

Om vetenskapsområdet

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci består av två fakulteter – den medicinska och den farmaceutiska, 11 institutioner och 13 centrumbildningar. Här bedriver vi forskning med både bredd och spets. Många projekt drivs i nära samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset.

Till Uppsala universitets vetenskapliga styrkeområden hör livsvetenskaper – Life Science. Vi är rankade topp 40 i världen inom området (Times Higher Education). Det är ett erkännande som gör oss stolta men ännu inte nöjda. Här presenterar vi ett urval av vår pågående verksamhet.

Områdeskansliet för medicin och farmaci fungerar som ett stöd för verksamheten. I områdeskansliet ingår också Studentservice och MedfarmDoIT

Välkommen till vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet!

Se ledningen för vetenskapsområdet

Läs om medicinska fakulteten 
Läs om farmaceutiska fakulteten 
Läs om institutionerna 
Läs om centrumbildningarna 
Läs om nämnder och kommittéer

Senast uppdaterad: 2021-02-26