Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

De medicinska och farmaceutiska fakulteterna utgör ungefär en tredjedel av Uppsala universitet och är bland de 40 bästa i världen på life science. Läs mer och få korta fakta om vetenskapsområdet.

Om vetenskapsområdet

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci består av två fakulteter – den medicinska och den farmaceutiska, 11 institutioner och 13 centrumbildningar. Här bedriver vi forskning med både bredd och spets. Många projekt drivs i nära samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset.

Till Uppsala universitets vetenskapliga styrkeområden hör livsvetenskaper – Life Science. Vi är rankade topp 40 i världen inom området. Det är ett erkännande som gör oss stolta men ännu inte nöjda. Här presenterar vi ett urval av vår pågående verksamhet.

Välkommen till vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet!

Se ledningen för vetenskapsområdet

Områdeskansliet för medicin och farmaci fungerar som ett stöd för verksamheten.

Läs om medicinska fakulteten 
Läs om farmaceutiska fakulteten 
Läs om institutionerna 
Läs om centrumbildningarna 
Läs om nämnder och kommittéer

Vetenskapsområdet i korthet

Bild på presentationsbroschyren
 • 7 831 studenter
 • drygt 900 forskarstuderande
 • 1 441 anställda varav 157 professorer
 • 138 doktorsexamina per år
 • 2 578 vetenskapliga publikationer per år
 • 2 fakulteter
 • 11 institutioner
 • 13 centrumbildningar och forum
 • 9 program på grundnivå
 • 15 program på avancerad nivå (varav barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen ger yrkesexamen)
 • cirka 200 fristående kurser

Se lediga anställningar

Senast uppdaterad: 2021-09-24