Centrumbildningar

Vid Uppsala universitet finns ett antal centrumbildningar. Av dessa deltar vetenskapsområdet för medicin och farmaci i nedanstående tretton, benämnda centrum respektive forum.

Centrum är Centrumbildningar med tvärvetenskaplig forskning och/eller utbildning med tillsvidareanställd personal och/eller egna upplåtelseavtal för lokaler.

Forum är Centrumbildningar med huvudsakligen kontaktskapande, mäklande eller främjande uppgifter samt egen budget men som saknar personal och upplåtelseavtal för lokaler.