Filma praktiska moment och berätta med rörlig bild

Här nedan kan du ta del av några exempel på hur film kan användas i undervisningen. Kontakta doit@medfarm.uu.se för ett första möte

Visa kommunikation, bemötande och ledarskap

Att filma simulerade patientmiljöer kan göra det enklare att prata om samma saker i undervisningen. Filma ett samtal med en patient eller ett samtal mellan två eller flera deltagare eller kanske hur en rond går till.

Se filmen om att leda rond med återkoppling
 

VISA handhavande och kliniska moment

Visa ett kliniskt moment på nära håll för många studenter samtidigt eller filma moment där du vill visa något, exempelvis hantering av farliga kemikalier, eller en guide i labbmiljö. Kanske kan studenterna mederka i produktionen?

Visa en miljö eller plats

Det kanske finns miljöer eller platser som dina studenter inte har tillträde till men som du vill visa. Kanske kan du intervjua någon på plats.

Låt studenterna filma

Fundera på om det finns något moment i din undervisning där studenterna skulle kunna använda sig av rörlig bild för att hjälpa varandra.