Skräddarsy ditt system

Vi kan hjälpa dig att skapa skräddarsydda system som du kan använda i din undervisning. Vi har även skapat en rad administrativa verktyg som underlättar det administrativa arbetet för både lärare och administratörer.

Vill du ha ett eget system?

Du kanske har en pedagogisk idé som kräver programmeringsfärdigheter för att bli verklighet? Kanske är det bara en vag tanke du har, kanske någonting i din undervisning som du tycker borde vara smidigare?

Hör av dig till oss på doit@medfarm.uu.se, för att bolla din idé vidare.

Så här kan det gå till

Lärarna bakom "Individual PK/PD task" kom till oss med en uppgift som de ville utveckla för att öka studenternas förståelse för ämnet farmakokinetik.
Så här gick det till.