Fakultetskollegium

Vicerektor Mats Larhed bjuder in till fakultetskollegium för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Varmt välkommen!

Fakultetskollegium torsdag 10 juni

Tid: Torsdag 10 juni, 15:30–17:00
Lokal: -
Övrigt: -

Program

 • Inledning
  Vicerektor Mats Larhed
 • Presentation och reflektion
  Rektor Anders Hagfeldt
 • Linnéstiftelsens pristagare 2020
  Yumeng Mao – biträdande universitetslektor, IGP, klinisk immunologi
  Xingqi Chen – biträdande universitetslektor, IGP, molekylära verktyg
  Anzhelika Vorobyeva – forskare, IGP, medicinsk strålningsvetenskap
 • Vision:Medfarm
  Mats Larhed, Eva Tiensuu Janson, Karin Forsberg Nilsson, Mathias Hallberg
 • Nya professorer presenterar sig
  Anna Ramklint – professor i barn- och ungdomspsykiatri
  Miklós Lipcsey – professor i anestesi och intensivvård
  Andrew Hooker – professor i farmakometri

Kommande fakultetskollegier

Tid: Torsdag 16 september, 15:30–17:00
Lokal:
Övrigt: -

Tid: Tisdag 14 december, 15:30–17:00
Lokal:
Övrigt: -

Minnesanteckningar från tidigare kollegier

Om fakultetskollegium

Enligt Undervisningsplan U-55 satt alla ordinarie akademiska lärare i fakulteternas styrelser. I samband med 1977 års högskolereform bestämdes att fakultets­styrelserna enbart skulle ha representanter för de ordinarie akademiska lärarna istället för att alla lärare ingick.

Därmed uppstod ett behov av en mötesplats för kollegial förankring och kollegialt samtal. Den mötesplatsen blev fakultets­kollegium. Vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter flyttades vissa uppgifter från fakultets­styrelsen till fakultets­kollegiet. Den främsta var att utse hedersdoktorer.  

I enlighet med den definition som finns i Uppsala universitets arbetsordning kallas alla ”vetenskapligt kompetenta personer” till kollegierna. Alla har dock inte rösträtt. Det finns vissa regler om vilka som har det och som ställer krav på omfattning och varaktighet i anställningen. Övriga har närvaro- och yttranderätt. Utöver dessa kallas även seniorprofessorer och personal vid områdeskansliet.

Vid fakultets­kollegiets möten diskuteras aktuella frågor och nya professorer presenterar sig och sin forskning. Kollegierna utser också elektors­församling för vetenskaps­området samt väljer hedersdoktorer.

Ur arbets-ordningen

"Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är

 • anställd som professor eller
 • annan person med anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens."
Senast uppdaterad: 2021-03-23