Programkommittén för Biomedicinprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2020-07-01 – 2021-06-30)

Ledamöter

Närvaro- och yttrandedätt

  • Martin Blixt, universitetsadjunkt, programsamordnare
  • Lina Thorvaldson, universitetsadjunkt, studievägledare
  • Henrik Ring, universitetsadjunkt, internationell samordnare
  • Ella Fagerström, ordförande för BMF

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2021-04-13