Programkommittén för Biomedicinska analytikerprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 – 2018-06-30)

Ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

  • Dan Bylund, professor, programsamordnare Mittuniversitet
  • Henrik Ring, universitetsadjunkt, studievägledare
     

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-04-08