Programkommittén för fysioterapeutprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2021-07-01 – 2022-06-30)

Ledamöter

Övriga med närvaro och yttranderätt

  • Paula Eriksson, representant för Region Dalarna

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2022-06-07