Programkommittén för fysioterapeutprogrammet

Notices and minutes | Meeting times

Term: 2020-07-01 – 2023-06-30
(student representatives 2020-07-01 – 2021-06-30)

Members

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2020-07-01 – 2021-06-30)

Ledamöter

Övriga med närvaro och yttranderätt

  • Paula Eriksson, representant Region Dalarna
  • Anna Wangersjö, representant Akademiska sjukhuset

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-11-30