Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2020-07-01 – 2021-06-30)

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten (GRUNK) är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildningens uppläggning, organisation och kvalitet på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till GRUNK.

Ledamöter

Adjungerade

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-02-24