Kommittén för forskningsinfrastruktur

Ledamöter

  • Karl Michaëlsson, prodekan
  • Anders Tengholm, professor
  • Åsa Johansson, biträdande universitetslektor
  • Ola Söderberg, professor
  • Håkan Melhus, professor
  • Anna Bill Axelsson, professor
  • Vakant

Ansvarig Handläggare

  • Erik Ullerås, projektkoordinator 
Senast uppdaterad: 2021-02-17