Kommittén för lika villkor

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 – 2018-06-30)

Kommittén för lika villkor är ett rådgivande och beredande organ i lika villkorsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska också arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till lika villkorsplan för vetenskapsområdet

Ordinarie ledamöter

Ansvarig Handläggare

  • Tony Thorström, utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci
Senast uppdaterad: 2021-02-24