Kommittén för lokalfrågor

Här hittar du aktuell information från Lokalkommittén vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Kontakta oss gärna för mer information om pågående projekt.

AKTUELLA PROJEKT

LOKALKOMMITTÉN VID VETENSKAPSOMRÅDET FÖr MEDICIN OCH FARMACI

Kommittén för lokalfrågor är ett beredande och rådgivande organ till områdesnämnden i frågor som rör vetenskapsområdet för medicin och farmacis övergripande behov av forsknings- och undervisningslokaler, inklusive examinationslokaler.

Mer information  Kommittén för lokalfrågors uppgifter och sammansättning

KONTAKT

Mats Larhed
ordförande, kommittén för lokalfrågor
Mats.Larhed@ilk.uu.se, 018-471 4667


Annika Sundås Larsson
projektledare, byggnadsavdelningen
Annika.Sundas-Larsson@uadm.uu.se, 018-471 2660

Utredning av vetenskapsområdets långsiktiga lokalutveckling

Områdesnämnden för medicin och farmaci fastställde 17 april 2019 projektdirektivet Utredning av den långsiktiga lokalutvecklingen för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Syftet är att via en inventering utreda vetenskapsområdets långsiktiga lokalbehov och klarlägga en möjlig utveckling framåt. Utredningen gäller hela vetenskapsområdet och alla lokaler.

I samband med inventeringen ställs frågor till prefekter och andra relevanta verksamhetsledare med fokus på nuläge, framtid och vad som händer inom området i omvärlden. Svar på frågorna ska lämnas till Johan Liljeros, kansliet för medicin och farmacisenast 30 november 2019.

Under svarsprocessen finns möjlighet att boka ett möte för genomgång med Annika Sundås Larsson, byggnadsavdelningen.

Mer information och frågeformulär  Inventering för verksamhetsbeskrivning av vetenskapsområdet medicin och farmaci

Lokalförändringar på BMC

Projekt Lokalförändringar på BMC för vetenskapsområdet för medicin och farmaci syftar till att utreda förutsättningar för förändringar inom området A6:1 på BMC och därefter upprätta förslag på för BMC och universitetets gynnsammaste lösning.

Projektets mål är att uppnå en bättre och mer attraktiv arbetsmiljö för både studenter och verksamheter till en rimlig kostnad.

Mer information Lokalförändringar på BMC för vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Nya utbildningslokaler och grupprum på BMC

Projekt Nya utbildningslokaler och grupprum på BMC syftar till att utreda förutsättningar för förändringar inom området grupprum och utbildningssalar med en tillfredsställande beläggningsgrad på BMC och  därefter upprätta förslag på för BMC och universitetets gynnsammaste lösning.

Projektets mål är att klara efterfrågat behov för utbildningsverksamheten och att skapa förutsättningar till en bättre nyttjandegrad av lokalerna till en rimlig kostnad.

Mer information  Nya utbildningslokaler och grupprum på BMC