Kommittén för lokalfrågor

Kommittén för lokalfrågor är ett beredande och rådgivande organ till områdesnämnden i frågor som rör vetenskapsområdet för medicin och farmacis övergripande behov av forsknings- och undervisningslokaler, inklusive examinationslokaler.

Här hittar du aktuell information. Kontakta oss gärna för mer information om pågående projekt.

Mer informationKommittén för lokalfrågors uppgifter och sammansättning

KONTAKT

Eva Tiensuu Janson
ordförande, kommittén för lokalfrågor
eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se, 018-611 4289

Annika Sundås Larsson
projektledare, byggnadsavdelningen
annika.sundas-larsson@uadm.uu.se, 018-471 2660

Ledamöter

 • Eva Tiensuu Janson, Stf vicerektor, professor, ordförande
 • Karl Michaëlsson, prodekanus, professor
 • Matts Olovsson, prodekanus, professor
 • Anja Sandström, prodekanus, docent
 • Anders Karlén, professor
 • Björn Hellman, professor
 • Curt Pettersson, seniorprofessor
 • Karin Nordin, professor
 • vakant
 • Per Hellman, professor
 • Finn Hallböök, professor
 • Catharina Svensson, professor
 • Eva Lindberg, professor
 • Inger Sundström Poromaa, professor
 • Johan Kreuger, universitetslektor
 • Jonas Oldgren, professor
 • Joakim Holmdahl, centrumchef
 • Jenny Alfredsson, föreståndare

Utredning av vetenskapsområdets långsiktiga lokalutveckling

Områdesnämnden för medicin och farmaci fastställde den 17 april 2019 projektdirektivet Utredning av den långsiktiga lokalutvecklingen för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Syftet var att via en inventering utreda vetenskapsområdets långsiktiga lokalbehov och klarlägga en möjlig utveckling framåt. Utredningen gällde hela vetenskapsområdet och alla lokaler.

I samband med inventeringen ställdes frågor till prefekter och andra relevanta verksamhetsledare med fokus på nuläge, framtid och vad som händer inom området i omvärlden.

Lokalförändringar på BMC

Projektet Lokalförändringar på BMC för vetenskapsområdet för medicin och farmaci syftar till att utreda förutsättningar för förändringar i området A6:1 på BMC och därefter ge förslag på den gynnsammaste lösningen för BMC och universitetet.

Projektets mål är att uppnå en bättre och mer attraktiv arbetsmiljö för både studenter och verksamheter till en rimlig kostnad.

Mer information: Lokalförändringar på BMC för vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Nya utbildningslokaler och grupprum på BMC

Projektet Nya utbildningslokaler och grupprum på BMC syftar till att utreda förutsättningar för förändringar inom området grupprum och utbildningssalar med en tillfredsställande beläggningsgrad på BMC och därefter ge förslag på den gynnsammaste lösningen för BMC och universitetet.

Projektets mål är att klara det efterfrågade behovet för utbildningsverksamheten och att skapa förutsättningar för en bättre nyttjandegrad av lokalerna till en rimlig kostnad.

Mer information  Nya utbildningslokaler och grupprum på BMC

Senast uppdaterad: 2021-04-14