Programkommittén för masterprogrammen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2021-07-01–2023-06-30
(studentrepresentanter 2021-07-01 – 2022-06-30)

Ledamöter

Övriga med närvaro och yttranderätt

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-10-20