Samrådsgrupp

Protokoll | Sammanträdestider

Samrådsgruppen bereder frågor som är gemensamma för Akademiska sjukhuset och vetenskapsområdet för medicin och farmaci, till exempel anställnings- och lokalfrågor.

Region Uppsalas representanter

  • Vakant, sjukhusdirektör och sammankallande för samrådsgruppen
  • Hans Olov Hellström, bitr. sjukhusdirektör
  • Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör vid Akademiska sjukhuset

Uppsala universitets representanter

  • Eva Tiensuu Jansson, professor, ställföreträdande vicerektor
  • Karin Forsberg Nilsson, professor, dekanus
  • Matts Olovsson, professor, prodekan
  • Tony Hansson, kanslichef

Ansvarig Handläggare

  • Rasmus Zamore Odéen, Region Uppsala
Senast uppdaterad: 2021-04-12