Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen: Sjuksköterske-, Röntgensjuksköterske-, Specialistsjuksköterske- och Barnmorskeprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2020-08-31 – 2021-06-06)

Ledamöter

Studentrepresentanter

  • Klara Holmgren, ordförande SSiU, sjuksköterskeprogrammet
  • Philip Luttner, vice ordförande SSiU, sjuksköterskeprogrammet
  • Cornelia Bjerselius, kassör SSiU, sjuksköterskeprogrammet

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-04-13