Sammanträden 2020

Docenturkommittén

Vårterminen 2020

 • Tisdag 4 februari 2020
 • Tisdag 31 mars 2020
 • Måndag 1 juni 2020

Höstterminen 2020

 • 7 oktober 2020
 • 25 november 2020

Vårterminen 2021

 • 2 februari 2021
 • 23 mars 2021
 • 1 juni 2021

Klockan 15–17

Fakultetskollegium

 • Måndag 3 februari
 • Torsdag 11 juni

Farmaceutiska kommittén

 • Måndag 10 februari, klockan 12.30–15
 • Måndag 9 mars
 • Måndag 31 mars
 • Måndag 4 maj
 • Måndag 25 maj
 • Måndag 8 juni, klockan 11–16, lokal: Segerstedthuset, Tuvstarren

BMC, Scheelerummet, klockan 13–16

Kommittén för lika villkor

 • Onsdag 29 januari
 • Onsdag 4 mars
 • Onsdag 15 april
 • Onsdag 27 maj, lokal: Hotel von Kraemer kl.13.30-15.00
 • Onsdag 9 september
 • Onsdag 14 oktober
 • Onsdag 11 november
 • Onsdag 16 december

 BMC, A11:220b, klockan 15.30–17

Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • 23 januari 2020

BMC, Scheelerummet, klockan 8.30–12 om inte annat anges

Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Segerstedthuset, PLA 01 410 Kungsmyntan klockan 14–17

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2020

 • Tisdag 21 januari
 • Tisdag 25 februari
 • Tisdag 24 mars
 • Tisdag 21 april
 • Tisdag 19 maj, Lokal: Segerstedt, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 9 juni, Lokal: Segerstedt, PLA 00 207 Nornan

BMC, Boströmrummet, A11:219a, klockan 13–17

Höstterminen 2020

 • Tisdag 25 augusti
 • Tisdag 22 september
 • Tisdag 20 oktober
 • Tisdag 17 november
 • Tisdag 15 december

Vårterminen 2021

 • Tisdag 26 januari
 • Tisdag 16 februari
 • Tisdag 23 mars
 • Tisdag 27 april
 • Tisdag 18 maj
 • Tisdag 8 juni

Medicinska kommittén

 • Tisdag 25 februari
 • Onsdag 8 april
 • Tisdag 28 maj, klockan 8.30–10

Segerstedthuset, Häggen plan 4, klockan 15.30–17

Områdesnämnden

 • Onsdag 29 januari
 • Onsdag 19 februari
 • Onsdag 18 mars 
 • Onsdag 15 april
 • Onsdag 20 maj 
 • Onsdag 17 juni 

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1, klockan 9–12

Områdesnämndens arbetsutskott

 • Onsdag 22 januari
 • Onsdag 5 februari
 • Onsdag 12 februari
 • Onsdag 26 februari
 • Onsdag 4 mars
 • Onsdag 11 mars
 • Onsdag 25 mars
 • Onsdag 1 april
 • Onsdag 8 april
 • Onsdag 22 april
 • Onsdag 29 april
 • Onsdag 6 maj
 • Onsdag 13 maj
 • Onsdag 27 maj
 • Onsdag 3 juni
 • Onsdag 10 juni
 • Onsdag 24 juni

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1klockan 13–15

Prefektmöte

Lokal varierar, klockan 15.30–17

Programkommittén för biomedicinprogrammet

 • Måndag 3 februari   
 • Tisdag 3 mars 
 • Måndag 20 april 
 • Måndag 1 juni, lokal: Segerstedthuset, PLA 00 207 Nornan

BMC, B/A11:220b, klockan 13–16

Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet

 • Tisdag 4 februari
 • Tisdag 3 mars
 • Tisdag 21 april
 • Tisdag 19 maj lokal: Hotel Von Kraemer
 • Tisdag 1 september
 • Tisdag 6 oktober
 • Tisdag 10 november
 • Tisdag 8 december

BMC, Boströmrummet, klockan 13.15–16.30

Programkommittén för fysioterapeutprogrammet

 • Torsdag 6 februari 
 • Torsdag 12 mars 
 • Torsdag 23 april 
 • Torsdag 4 juni, lokal: Segerstedt, PLA 00 205 Tuvstarren 

Sal E10:3309, SciLifeLab, BMC, klockan 13.30–16.30

Programkommittén för logopedprogrammet

 • Tisdag 11 februari 
 • Torsdag 2 april 
 • Tisdag 2 juni 

BMC, CerebRum, logopedenheten, klockan 14.30–16.45

Programkommittén för läkarprogrammet

Vårterminen 2020

 • Tisdag 21 januari 2020
 • Tisdag 11 februari 2020
 • Tisdag 10 mars 2020
 • Tisdag 14 april 2020
 • Fredag 8 maj 2020, lokal: Krusenberg, klockan 08.30–12
 • Tisdag 2 juni 2020

Segerstedthuset, Kungsmyntan, klockan 13–16.30

Höstterminen 2020

 • Torsdag 20 augusti
 • Onsdag 16 september
 • Onsdag 14 oktober
 • Onsdag 11 november
 • Onsdag 9 december

Segerstedthuset, Nornan, klockan 13–16.30

Programkommittén för masterprogrammen

 • Onsdag 22 januari, BMC
 • Fredag 14 februari, Rudbecklaboratoriet
 • Torsdag 12 mars, BMC
 • Onsdag 15 april, Rudbecklaboratoriet
 • Tisdag 12 maj, BMC
 • Tisdag 25 augusti, Rudbecklaboratoriet
 • Torsdag 17 september, BMC
 • Onsdag 7 oktober, Rudbecklaboratoriet
 • Torsdag 12 november, BMC 
 • Torsdag 17 december, Rudbecklaboratoriet

BMC: konferensrummet IFV, B11:215b
Rudbecklaboratoriet: hus C11 våning 3, Charles Darwin
Klockan 13–16

Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen

Vårterminen 2020

 • Onsdag 15 januari
 • Onsdag 12 februari
 • Onsdag 18 mars
 • Onsdag 8 april
 • Onsdag 6 maj
 • Onsdag 3 juni

Höstterminen 2020

 • Onsdag 9 september
 • Onsdag 7 oktober
 • Onsdag 4 november
 • Onsdag 2 december
 • Onsdag 13 januari 2021

Segerstedthuset, klockan 9–11:30

Arbetsutskottet för programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

Vårterminen 2020

 • Onsdag 29 januari
 • Onsdag 26 februari
 • Onsdag 1 april
 • Onsdag 29 april
 • Torsdag 14 maj

Höstterminen 2020

 • Onsdag 26 augusti
 • Onsdag 23 september
 • Onsdag 21 oktober
 • Onsdag 18 november
 • Onsdag 16 december

Segerstedthuset, klockan 8–11:30

Upptaktsdagar

Höstterminen 2020

 • 27–28 augusti

Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakulteten

Akademiska sjukhuset (ingång 40, 4 tr.), Robergbiblioteket, klockan 13–16.30

Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

BMC, Scheelerummet

Samrådsgruppen Akademiska sjukhuset-Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Akademiska sjukhuset (ingång 13, 2 tr.), Stiernstedtsalen, klockan 15.30–17

Samrådsnämnden Landstinget i Uppsala län-Uppsala universitet

Klockan 16–17

Universitetssjukvårdsstyrelsen

 • Fredag 6 mars
 • Onsdag 13 maj
 • Onsdag 9 september
 • Fredag 6 november