Vetenskapsområdet för medicin och farmaci – en introduktion

En 32-sidig broschyr som presenterar Vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet finns för nedladdning. Materialet belyser bland annat de medicinska och farmaceutiska fakulteterna, starka forskningsområden, faciliteter och infrastrukturer.

Ladda ned  Vetenskapsområdet för medicin och farmaci – En introduktion